Tjänster


Per-Stefan Gersbro som konferensmoderator

Serviceerbjudandet omfattar:

  • Strategiska konsulttjänster
  • Affärs- och marknadsplaner
  • Produktutveckling och innovationsprocesser
  • Projektledning och teknisk support vid val och inköp av förpackningsmaterial, maskiner och tillbehör
  • Konferens-, seminariearrangemang och workshops

Ett globalt nätverk av individuella, högt kvalificerade experter med lång erfarenhet innebär ökade möjligheter till värdeskapande för Din affärsverksamhet.