Om Paccedo

Paccedo grundades i Sverige, september 2004.

Vi arbetar framför allt med att hjälpa Dig inom värdekedjan för konsumentförpackningar med konsulttjänster inom strategi, affärs- och produktutveckling och innovation. Vi kan också hjälpa Dig med konferens-, seminarieaktiviteter och workshops.

Mångårig internationell erfarenhet och gedigen branschkunskap, ger Dig tillgång till kvalificerad rådgivning och projektledning.

Eva Norling Gersbro har 25 års erfarenhet som Leg Sjukgymnast där hon framför allt varit verksam inom primärvården. Eva har sedan 15 år varit aktiv inom förpackningsbranschen, med erfarenhet från flera europeiska länder. Bland Evas expertområden kan nämnas ergonomi och funktionalitet, som t ex öppningsbarhet av förpackningar, vilket är på väg att bli ett stort problem med en förändrad demografi och en åldrande befolkning. 

Åldrandet för tråkigt nog med sig flera problem, som t ex minskad styrka och finmotorik. Förståelse för förmågan hos äldre konsumenter är av avgörande betydelse för att kunna designa bra förpackningar. 

Andra områden som Eva har stor erfarenhet av är projektledning av nationella och internationella konferenser, seminarier och workshops. Eva utbildade sig till Leg Sjukgymnast på Sjukgymnastinstitutet SIIS i Stockholm.

Per-Stefan Gersbro har 30 års erfarenhet från en internationell förpackningsmarknad, med exekutiva positioner i förpackningsföretag som Åkerlund & Rausing, Amcor och IPI International Packaging Institute. Han har bl a varit verksam i Belgien, England och Schweiz och engagerad i många förpackningsinnovationers utveckling och lansering på global nivå. 

Per-Stefan Gersbro är initiativtagare till Packbridge, med bas i Malmö, där han också var vd under 5 år. Organisation växte under denna period till närmare 250 medlemsföretag, omfattande hela värdekedjan inom förpackningar. Per-Stefan är en uppskattad moderator på internationella konferenser och förekommer regelbundet som skribent i europeisk förpackningspress.

Per-Stefan har en Master of Science examen i Chemical Engineering från LTH, Lund.


Vår bas är i Sverige, men vi är redo att hjälpa dig var du än är!

Vårt åtagande är att överträffa Dina förväntningar – varje gång!